Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru Pasageri în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor („GDPR”) pentru utilizatorii aplicației MyCab Pasager

Versiune: Martie 2020

Informațiile furnizate mai jos vă oferă o imagine de ansamblu asupra Prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către noi și drepturile dvs. în conformitate cu legislația privind protecția datelor în legătură cu utilizarea serviciului de contractare – cursă al aplicației noastre pentru pasageri („Aplicația MyCab“).

Care date cu caracter personal sunt prelucrate este determinat substanțial pe baza serviciilor sau produselor pe care le utilizați.

Cuprins

1. Informații privind controlorul de date

2. Definiții

3. Procese și scopuri de prelucrare a datelor

4. Schimb de date în cadrul grupului M&M

5. Furnizor de servicii de prelucrare și prelucrare în țări din afara Spațiului Economic European

6. Drepturile dumneavoastră

7. Securitatea Datelor

8. Stocarea Datelor

9. Actualizări și modificări

1 Informații privind controlorul de date

Pentru pasageri controlorul de date de pe teritoriul României, conform art. 4 Nr. 7 GDPR este:

M&M Express S.R.L. (“MyCab”)

Adresa: Calea București nr. 102/C, Brașov

Telefon: +4 0374 90 80 80

Adresa de e-mail: info@mycab.io

Controlerul de date are un ofițer de protecție a datelor. Puteți contacta cel mai ușor ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail: info@mycab.io sau scriind la adresa de mai sus cu subiectul „În atenția ofițerului de protecția datelor”.

2 Definiții

Datele cu caracter personal” sunt toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, de exemplu, articole ca numele, adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon, dar și datele de utilizare precum adresa dvs. IP.

Prelucrare” este fiecare proces desfășurat cu sau fără asistență automatizată sau fiecare secvență de astfel de procese în legătură cu datele cu caracter personal, de ex. obținerea, captarea, organizarea, comandarea, salvarea, reglarea sau modificarea, sortarea, accesarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuire sau orice altă formă de punere la dispoziție, comparare sau conectare, limitare, ștergere sau distrugere. Societate de transport: înseamnă orice contractant independent sau persoană juridică care deține folosește legal o licență de transport sau o autorizație eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 și / sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2019, care are un cont de utilizator pe platforma MyCab creat prin intermediul unui reprezentant legal sau convențional și cu care MyCab are o relație contractuală directă pentru serviciile de intermediere oferite cu ajutorul platformei MyCab. Această definiție va face, de asemenea, referire la persoanele autorizate să desfășoare activități pentru care MyCab oferă servicii de intermediere, altele decât activitățile de transport reglementate în cadrul legal menționat mai sus.

3 Activități de prelucrare a datelor și scopuri

În cele ce urmează, vă vom informa despre diferitele tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm și în ce scop. Aplicația MyCab Passenger vă permite să procurați Călătorii prin intermediul nostru, atât cu Taxiuri, cât și cu Vehicule cu închiriere privată. Pentru utilizarea aplicației noastre MyCab Passenger pentru procurarea Călătoriilor, trebuie să furnizați date cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru a efectua serviciul respectiv. Dacă informațiile suplimentare pot fi partajate în mod voluntar, acestea sunt indicate ca fiind „opționale”.

3.1 Procurarea călătoriei

În legătură cu serviciul de procurare, în conformitate cu art. 6 (1) b) GDPR, în scopul executării contractuluicadru de procurare cu dvs. sau, după caz, cu Societatea dvs. de transport, și în conformitate cu art. 6 (1) a) GDPR în ceea ce privește informațiile opționale, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

3.1.1 General

Pentru înregistrarea dvs. și utilizarea aplicației MyCab Passenger, vă putem solicita și vă vom prelucra următoarele informații cu caracter personal despre dvs.:

Numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil (date de bază) vor fi necesare pentru înregistrarea în aplicația MyCab Passenger.

Mai mult, în contextul procurării Călătoriilor, vom prelucra, de asemenea, următoarele date: ora rezervării, coordonatele de pornire și destinație ale Călătoriei dvs. și informații referitoare la dispozitivul dvs. de utilizator final (ID dispozitiv). Coordonatele de pornire pot fi furnizate de dvs. (i) manual, prin plasarea unui ac pe hartă sau, după caz, prin introducerea unei adrese sau (ii) prin transmiterea coordonatelor GPS. Baza legală pentru Prelucrarea datelor dvs. despre localizarea GPS se află în art. 6 (1) a) GDPR. Utilizarea datelor dvs. despre localizarea GPS de către MyCab poate fi consimțită la instalarea aplicației MyCab Passenger. Prin intermediul sistemului de operare al dispozitivului dvs. de utilizator final (smartphone, tabletă, etc.), puteți consimți, de asemenea, la utilizarea coordonatelor GPS de către MyCab la un moment ulterior sau să vă retrageți consimțământul. În principiu, Prelucrarea coordonatelor GPS are loc numai dacă sunteți conectat și aplicația MyCab Passenger este o aplicație activă deschisă și utilizată în frontend.

Fără prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus, nu putem să vă procurăm o Călătorie cu o societate de transport. Acest lucru nu se aplică în măsura în care se referă la dezvăluirile opționale.

Vă rugăm să rețineți faptul că coordonatele GPS ale vehiculului pe care îl utilizați vor fi procesate de MyCab în timpul călătoriei, pe baza unei obligații legale a MyCab și în conformitate cu art. 6 (1) c) GDPR.

Imaginea de profil, locul de muncă și adresa de domiciliu sunt, de asemenea, dezvăluiri opționale și vor fi colectate și prelucrate de noi doar dacă ne furnizați aceste informații, fie la momentul înregistrării, fie ulterior. Vă folosim poza de profil pentru a vă identifica și pentru a evita situațiile de fraudă. În acest scop, șoferului respectiv care efectuează Călătoria i se va afișa temporar imaginea de profil (a se vedea în acest sens, de asemenea, cl. 2.1). Locul de muncă și adresa de domiciliu servesc pentru a ușura salvarea rutelor standard utilizate de dvs. Prelucrarea acestor date cu caracter personal furnizate voluntar are loc pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu art. 6 (1) a) GDPR. Dacă nu mai doriți ca datele dvs. divulgate opțional să fie prelucrate, puteți să le ștergeți pur și simplu din aplicația MyCab Passenger.

Societatea de transport respectivă și șoferul care efectuează Călătoria pe care ați rezervat-o vor primi locația de preluare împreună cu numele dvs. și, în măsura în care sunt oferite de dvs., destinația și fotografia dvs. de profil, care vor fi utilizate în scopuri de identificare. Șoferul poate, de asemenea, să efectueze o identificare solicitându-vă numele înainte de începerea Călătoriei. După procurarea cu succes a unei Călătorii pentru dvs., șoferul respectiv vă poate apela prin intermediul aplicației MyCab Passenger. În cursul acestui lucru, va fi afișat numărul de telefon mobil pe care l-ați furnizat în timpul înregistrării. În acest fel, puteți fi informat de către șofer cu privire la eventualele întârzieri (de exemplu, blocaje în trafic) și, de exemplu, detaliile privind locul de preluare pot fi clarificate. După finalizarea Călătoriei, șoferul nu mai poate să vă acceseze informațiile personale în aplicația sa MyCab Driver.

Baza legală pentru transmiterea locurilor de preluare și de destinație, precum și numele și numărul de telefon mobil către Societatea de transport respectivă este Art.6 (1) b) GDPR și, în ceea ce privește informațiile opționale, cum ar fi imaginea de profil sau , după caz, date GPS, art. 6 (1) a) GDPR.

În plus față de cele de mai sus, aveți opțiunea de a furniza date despre orice condiție specifică pe care o puteți avea dvs. sau oricare dintre pasageri (de exemplu, dezabilitate, mobilitate redusă) și de a comunica cu șoferul care a acceptat călătoria dvs. pentru a vă asigura condiții adecvate pentru transportu în cea mai mare măsură posibil. Prelucrarea acestor date se realizează de către MyCab, pe baza Art. 6 (1) a) GDPR, având în vedere că aceste date sunt furnizate de dvs. în mod voluntar, precum și pe baza Art. 6 (1) c) GDPR, și anume pentru a respecta o obligație legală.

3.1.2 Înregistrare / Conectare prin Facebook Connect

Mai mult, vă oferim opțiunea de a vă autentifica sau de a vă înregistra în aplicația MyCab Passenger utilizând datele dvs. de utilizator Facebook de pe rețeaua de socializare Facebook, un serviciu al Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda („Facebook” ). În acest scop, trebuie să activați butonul de conectare Facebook. În scopul conectării, veți fi transferat pe site-ul Facebook, unde Facebook va solicita anumite permisiuni și vă veți putea autentifica folosind datele dvs. de utilizator Facebook. În acest fel, profilul dvs. de Facebook și aplicația noastră MyCab Passenger vor fi conectate. Prin această legătură, datele dvs. (prenume, nume, adresa de e-mail, poza de profil), furnizate pe Facebook, vor deveni vizibile pentru noi. Prelucrarea acestor date de către noi va avea loc în conformitate cu determinările din această politică de confidențialitate.

Mai multe informații privind setările Facebook Connect și confidențialitatea pot fi găsite în politica de confidențialitate și condițiile de utilizare ale Facebook la: http://www.facebook.com/policy.php.

Dacă nu doriți ca datele dvs. să fie prelucrate ca mai sus, nu puteți utiliza funcția Facebook Connect. Dacă ați folosit Facebook Connect în trecut, puteți preveni prelucrarea ulterioară a datelor dvs. salvate cu Facebook de noi dacă accesați „setările” din contul dvs. de Facebook și ștergeți aplicația MyCab Passenger din categoria „Aplicații și site-uri”.

3.1.3 Înregistrare / Conectare prin Contul Google

De asemenea, vă oferim opțiunea de a vă autentifica sau de a vă înregistra cu aplicația MyCab Passenger, utilizând datele de conectare ale contului dvs. Google la Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). În acest scop, veți fi transferat pe site-ul Google, unde Google va solicita anumite permisiuni și vă veți putea autentifica folosind datele de conectare Google. În acest fel, profilul dvs. Google și aplicația noastră MyCab Passenger vor fi conectate. Prin această legătură, informațiile pe care le-ați furnizat Google (prenumele și numele, adresa de e-mail și poza de profil) vor deveni vizibile pentru noi. Prelucrarea acestor date de către noi va avea loc în conformitate cu determinările din această politică de confidențialitate.

Mai multe informații privind conectarea și înregistrarea prin Google și cu privire la setările de confidențialitate ale Google pot fi găsite în politica de confidențialitate și în condițiile de utilizare ale Google la https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Dacă nu doriți acest lucru, vă rugăm să nu utilizați conectarea sau înregistrarea prin contul Google. Prelucrarea ulterioară a datelor de mai sus care sunt salvate în contul dvs. Google de către noi poate fi împiedicată accesând „securitatea” în contul dvs. Google și, acolo, selectând „aplicații terțe cu acces la cont”, urmată de opțiunea „administrare acces terț’, prin care drepturile de acces ale aplicației MyCab Passenger pot fi eliminate.

3.1.4 Integrarea Google Maps

Aplicația MyCab Passenger utilizează API-ul Google Maps care este furnizat de Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4 („Google”). În acest fel, vi se pot afișa hărți în aplicația MyCab Passenger și puteți avea, de asemenea, capacitatea de a interacționa cu hărțile menționate. Fără aplicația API Google Maps, aplicația MyCab Passenger nu va funcționa. Termenii de utilizare pentru Google Maps îi găsiți la adresa: https://www.google.com/help/terms_maps.html . Acolo, veți găsi și o notificare cu privire la politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de . Folosim Google Maps pentru a calcula costul anticipat al călătoriei dvs. și pentru a vă arăta în mod interactiv distanța față de vehiculul care va efectua călătoria. În acest context, dacă ați fost de acord cu o astfel de utilizare, datele locației dvs. GPS vor fi prelucrate în conformitate cu art. 6 (1) a) GDPR. Datele dvs. despre locația GPS vor fi furnizate numai către Google într-o formă anonimizată. Identificarea persoanei dvs. fiind imposibilă.

3.1.5 Utilizarea funcției de Potrivire MyCab

Dacă folosiți funcția de potrivire MyCab, numele, poza de profil (dacă ați furnizat una), locația de pornire și destinația călătoriei dvs. de Potrivire MyCab vor deveni vizibile celorlalți pasageri Potrivire MyCab din aplicația lor MyCab Passenger și acestea vor fi prelucrate în conformitate cu art. 6 (1) b) GDPR pentru executarea contractului. Locația de pornire și locația de destinație vor conține doar numele străzii, dar fără număr de casă. Aceste date cu caracter personal nu vor mai fi vizibile celorlalți pasageri de Potrivire MyCab, după încheierea călătoriei de Potrivire MyCab. Fără această transmisie, Potrivire MyCab nu poate funcționa. Dacă nu consimțiți acest lucru, vă rugăm să nu utilizați Potrivire MyCab.

3.1.6 Cont de afaceri

Cursele pot fi, de asemenea, efectuate și facturate drept călătorii efectuate în scopuri de afaceri („Excursii de afaceri”), în conformitate cu „Condițiile-cadru pentru conturile de afaceri MyCab”. Dacă rezervați o călătorie de afaceri prin aplicația MyCab Passenger sau dacă, după finalizarea unei curse, decideți să plătiți cursa drept călătorie de afaceri prin intermediul unui cont de afaceri, atunci datele relevante pentru procesul de facturare accesate de MyCab, cu prilejul utilizării aplicației MyCab Passenger („Date de facturare”) vor fi transmise proprietarului Contului de afaceri, care vă autorizează pentru o călătorie de afaceri, în scopul manipulării și facturării cursei. Datele de facturare includ numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, prețul cursei și locația de pornire și destinația unei curse. Datele vor fi transmise în măsura în care este necesar pentru efectuarea și facturarea costurilor călătoriilor de afaceri în conformitate cu art. 6 (1) b) GDPR către proprietarul Contului de afaceri.

3.2 Plata

Dacă utilizați funcția Pay By App, următoarele Date cu caracter personal vor fi prelucrate de noi în baza art. 6 (1) b) GDPR în scopul executării contractului:

Prenumele și numele, locația de pornire și destinația călătoriei, țara, limba, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil. Dacă ați furnizat un card de credit ca mijloc de plată, prenumele și numele titularului card-ului de credit, emitentul card-ului de credit și primele șase și ultimele patru cifre ale numărului card-ului de credit și data expirării card-ului de credit; în cazul PayPal, adresa de e-mail a contului dvs. PayPal și informațiile referitoare la dispozitivul dvs. de utilizator final (ID dispozitiv, etc.).

Datele de plată furnizate de dumneavoastră sunt transmise în curs, procesatorilor noștri de plată. Folosim mai mulți procesatori de plată astfel încât, în cazul în care unul suferă o întrerupere, să putem continua să susținem metoda de plată oferită de noi.

Dacă utilizați metodele de plată oferite prin PayPal, datele necesare pentru efectuarea procesării plății vor fi transmise către PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (în continuare: „PayPal”). Mai multe informații privind prelucrarea datelor prin PayPal pot fi găsite la adresa: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Plățile cu card-ul de credit sunt efectuate de următorii furnizori de servicii: (i) serviciul Braintree al PayPal Inc., Boulevard Royal 22-24, L-2449, Luxemburg, în acest scop vă vom transmite datele dvs. către PayPal. Politica de confidențialitate pentru utilizarea serviciului Braintree se găsește la adresa: https://www.braintreepayments.com/legal . (ii) Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Germania. Pentru plățile prin WireCard, datele de plată furnizate de dvs. vor fi transmise către Wirecard. Informații extinse privind protecția datelor la Wirecard pot fi găsite aici: https://www.wirecard.de/datenschutz/ .

Toți furnizorii de servicii de plată sunt certificați PCI DSS (Standardul de securitate a datelor privind cardurile de plată). În furnizarea datelor card-ului dvs. de credit, acestea vor fi transmise printr-o conexiune criptată direct la procesatorul de plăți utilizat de noi. Procesatorul nostru de plăți va efectua ulterior o așanumită autentificare a mijlocului dvs. de plată prin rezervarea unei sume (0,50 EUR) în contul dvs. Acest lucru vă asigură că mijlocul dvs. de plată este un mijloc activ de plată. Din motive de securitate, doar primele șase și ultimele patru numere ale card-ului dvs. de credit sunt transmise nouă pe care le salvăm în scopul identificării și păstrării înregistrărilor.

3.2.1 Directiva privind serviciile de plată

A intrat în vigoare noul regulament privind Directiva 2 privind serviciile de plată (PSD2). Obiectivul este de a standardiza normele de securitate și de a reduce frauda pentru plățile fără numerar în Spațiul Economic European prin noua „autentificare puternică a clienților” (SCA). Prezentul regulament pune în aplicare un cadru legal uniform pentru întregul SEE pentru sumele și intervalele în care este necesară autentificarea.

Doi din trei factori posibili de autentificare trebuie validați:

1) Ceva ce știți, cum ar fi o parolă sau un PIN.

2) Ceva ce aveți, cum ar fi un card de credit sau un dispozitiv.

3) Ceva ce sunteți. De exemplu model de iris, amprente sau alte date biometrice.

Selectarea metodelor de autentificare respective este responsabilitatea băncii emitente.

3.2.2 Instrumente pentru cheltuieli de călătorie

Puteți conecta profilul aplicației dvs. cu un instrument de cheltuieli de călătorie pentru a transfera automat facturile de călătorie către un furnizor extern de servicii, care le va prelucra pentru a oferi angajatorului o privire de ansamblu detaliată asupra cheltuielilor de călătorie. Conexiunea este în întregime voluntară și poate fi revocată oricând în meniul aplicației pentru a încheia transferul de date. Baza legală pentru prelucrare este consimțământul dumneavoastră, art. 6 (I) a) GDPR. Următoarele date pot fi transmise: Tarif, monedă, tip de serviciu, comentariu opțional, ora și data călătoriei, locațiile respective de preluare și destinație, distanță și durată.

3.3 Evaluarea șoferilor și a pasagerilor

Prin aplicația MyCab Passenger, puteți oferi evaluări publice pentru șoferi și vehicule, această posibilitate fiind acordată de MyCab pentru a respecta obligația legală de a implementa un sistem de verificare a calității călătoriei. Dacă oferiți o evaluare, aceasta va fi asociată cu o anumită Călătorie și va fi luată în considerare în contextul evaluării medii a șoferului și vehiculului corespunzător. Niciuna dintre datele dvs. cu caracter personal nu va fi transmisă șoferului. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către MyCab este realizată pe baza consimțământului dvs. conform art. 6 (1) a) GDPR, pe care îl furnizați oferind o evaluare.

Dincolo de acest lucru, șoferul respectiv are posibilitatea să vă evalueze pozitiv ca pasager, dar și să ne informeze cu privire la probleme. Evaluarea în ceea ce privește stelele variază de la una la cinci stele, prin care cinci este cea mai mare valoare punctuală. Șoferii sunt îndemnați să-și sprijine evaluarea pe baza politeții și comportamentului pasagerului. Evaluările pot fi vizualizate doar de MyCab. Prelucrarea acestor date are loc în baza art. 6 (1) c) GDPR, având în vedere obligația noastră legală de a implementa un sistem de verificare a calității Călătoriei sau bazat pe interesul nostru legitim în temeiul art. 6 (1) f) GDPR în dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor noastre.

3.4 Prevenirea fraudei și neplata

3.4.1 General

Întrucât MyCab este supusă riscului de neplată în caz de neplată în legătură cu plățile cu card-uri de credit sau cu funcția Pay By App, în conformitate cu art. 6 (1) f)Art. 6 (1) c) și art. 22 (2) a) GDPR MyCab va urmări, în urma înregistrării dvs. în aplicație, o evaluare a riscului de neplată pentru fiecare mijloc de plată nou înscris și pentru fiecare călătorie rezervată pe baza unui model matematic-statistic (Punctaj).

Pentru a determina valoarea, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

Prenume și nume, prima adresă la înregistrare, adresa de factură (dacă este furnizată), locația de pornire și destinația călătoriei dvs., numărul de telefon mobil, limba, țara, adresa de e-mail, emitentul card-ului de credit, ultimele patru cifre ale creditului dvs. numărul card-ului, data de expirare a card-ului dvs. de credit, numele proprietarului card-ului de credit, după caz, adresa de e-mail a contului dvs. PayPal, informații despre dispozitivul utilizatorului final (ID dispozitiv) și versiunea aplicației MyCab Passenger.

Sub prima adresă la înregistrare, se înțelege că aceasta este adresa de la care vă înregistrați pentru aplicația MyCab Passenger pentru prima dată. Achiziționarea de adrese, în special adresa dvs. de reședință, nu este intenționată. Cu toate acestea, poate apărea o utilizare neintenționată a adreselor dacă prima dvs. adresă la înregistrare este adresa dvs. de reședință, cu alte cuvinte dacă vă înregistrați de acasă sau dacă adresa de factură pe care ați furnizat-o este, după caz, identică cu adresa dvs. de reședință. Pe baza acestor informații, furnizorul nostru european de servicii de prevenire a fraudei va calcula o probabilitate statistică de neplată și, pe baza acestora, va genera o decizie complet automată cu privire la dacă vi se va oferi funcția Pay By în aplicația MyCab Passenger. Adresa de factură și prima adresă la înregistrare împreună cu celelalte date cu caracter personal anterioare vor fi utilizate pentru calcularea valorii punctajului, dar nu se va produce o prelucrare sau utilizare a acestor date cu caracter personal. Funcția de achiziție a aplicației fără funcția Pay By App este disponibilă pentru fiecare utilizator, independent de valoarea punctajului. Dacă decizia complet automată pe baza valorii punctajului determină să nu vi se ofere funcția Pay By App, puteți utiliza în continuare aplicația MyCab Passenger și să efectuați plăți în numerar sau utilizând un card CE. În acest caz, veți fi , în orice caz, informat fără întârziere nejustificată cu privire la această decizie printr-un e-mail în sensul că nu veți putea utiliza funcția Pay By App. Dacă nu acceptați această decizie cu privire la executarea funcției Pay By App, vă rugăm să contactați info@mycab.io . Vom evalua din nou decizia, luând în considerare punctul de vedere al dvs., utilizând un angajat special instruit.

În cazuri individuale, un angajat MyCab special instruit va lua decizia finală cu privire la executarea funcției Pay By App în legătură cu punctajul. Prin urmare, în aceste cazuri, decizia nu este luată într-o manieră complet automatizată.

Indiferent de calculul complet automat al valorii punctajului, folosim datele cu caracter personal enumerate mai sus, în scopul prevenirii neplății prin utilizarea angajaților noștri special instruiți în conformitate cu art. 6 (1) f) GDPR. Aceasta înseamnă că un angajat MyCab special instruit va evalua datele și, pe această bază și în caz de nereguli, va lua o decizie finală bazată pe propria sa discreție și experiență cu privire la faptul că vi se va oferi sau nu funcția Pay By App în aplicație. În plus, în acest caz, acest angajat poate, de asemenea, să apeleze un șofer în timpul unei Călătorii și să-l informeze pe acesta despre neacceptarea unui mijloc de plată. Utilizarea datelor dvs. cu caracter personal care depășește acest lucru nu se va produce. Dacă decizia angajatului nostru ar trebui să vă conducă la a nu vi se oferi funcția Pay By App, puteți utiliza în continuare aplicația MyCab Passenger și efectua plăți în numerar sau cu un card CE. Vă informăm că puteți utiliza aplicația MyCab Passenger și serviciul nostru de procurare oricând, chiar dacă funcția Pay By App a fost dezactivată.

Pentru a vă proteja împotriva plății în exces pentru Călătorii, telefonul mobil al șoferului ne va transmite, în timpul Călătoriei, coordonate GPS care ne vor permite să reconstruim întreaga Călătorie. Dorim să ne asigurăm că șoferul nu prelungește intenționat Călătoria pentru a obține o compensație mai mare. Dacă sunteți de părere că ați plătit prea mult, puteți face o solicitare la noi cu privire la traseul unei Călătorii. Prelucrarea coordonatelor GPS se realizează în baza art. 6 (1) (f) GDPR, pentru a proteja interesele dvs. și ale noastre (de exemplu, protecția împotriva plătirii excesive) și, în măsura în care aceasta este destinată protecției dvs. și a noastră împotriva șoferilor și / sau a pasagerilor frauduloși, precum și în baza art. 6 (1) c) GDPR, pentru respectarea unei obligații legale.

3.4.2 Emailage

Dincolo de acest lucru, MyCab are un interes legitim în temeiul art. 6 (1) f) în utilizarea serviciilor prestatorului de servicii Emailage LTD, 16 Great Queen Street, Covent Garden, Londra WC2B 5AH, Regatul Unit („Emailage”). Acest lucru se face pentru a evita neplata în cazul plății cu card-ul de credit sau în cazul utilizării funcției Pay By App, respectiv în urma înregistrării dvs. în aplicație și pentru fiecare introducere nouă a unui mijloc de plată selectat. Evaluarea riscului de neplată se realizează pe baza unei proceduri matematico-statistice (punctaj) prin e-mail.

În acest scop, numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa IP vor fi transmise către Emailage în scopul evaluării riscurilor. Emailage va stoca aceste date pentru a evalua punctajul de risc pe baza unei metode statistice, astfel încât MyCab și alți parteneri contractuali ai Emailage poată primi informații care să estimeze bonitatea clienților sub forma unui punctaj de risc. Mai multe informații privind prelucrarea datelor prin e-mail pot fi găsite în politica de confidențialitate Emailage, disponibilă la https://emailage.com/Company/Privacy . Emailage acționează ca un auto-controlor în conformitate cu legea privind protecția datelor, în sensul art. 4 Nr. 7 GDPR.

Valoarea punctajului obținută prin analiza Emailage nu este utilizată de MyCab în scopul unui proces automat de luare a deciziilor. Deciziile care afectează relația dvs. contractuală cu MyCab sunt luate de angajații noștri MyCab.

3.5 Corectarea erorilor și îmbunătățirea funcționalității

Pentru a remedia erorile în aplicația MyCab Passenger și pentru a îmbunătăți funcționalitatea aplicației MyCab Passenger și pentru a o adapta la nevoile pasagerilor, prelucrăm următoarele date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 (1) f) GDPR pe baza interesului nostru legitim: Numele și prenumele, adresa de e-mail, țara, numărul de telefon mobil, fotografia de profil (intrare opțională), coordonatele GPS în momentul rezervării (în măsura în care ați permis accesul), locul de muncă și adresele de acasă (intrări opționale), locația începerii și locația de destinație a Călătoriei dvs. și informații cu privire la dispozitivul dvs. de utilizator final (ID dispozitiv, ID anunț), limbă și fus orar.

În măsura în care este suficient pentru îndeplinirea scopului corespunzător, lucrăm cu date anonime și nu cu date cu caracter personal.

3.6 Știri și oferte personalizate

3.6.1 General

Dacă, în contextul procesului de înregistrare sau ulterior în profilul aplicației MyCab Passenger, sub rubrica „Confidențialitate”, consimțământul este primit pentru a primi știri și oferte personalizate (publicitate, cupoane și oferte speciale) și pentru a afișa publicitate bazată pe utilizare („Retargeting”) și comutarea plasată corespunzător a fost activată, veți primi oferte și publicitate de la noi, precum și pentru produse și servicii ale altor societăți ale grupului MyCab. În acest sens, dispozitivul dvs. de utilizator final (smartphone, tabletă, computer etc.) va primi reclame personalizate prin poștă electronică (e-mail, SMS, MMS) sau prin alt mijloc electronic (prin mesaje în aplicație, mesaje push).

În legătură cu aceasta, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 (1) a) GDPR, în măsura în care ne-ați dat consimțământul corespunzător:

Numele și prenumele, ID-ul pasagerului, adresa de e-mail, adresa de reședință sau adresa comercială (intrări opționale), numărul de telefon mobil, poza de profil (introducere opțională), metoda de plată, datele de înregistrare, setarea limbii, profilul aplicației MyCab Passenger (client cdomercial sau privat), tip de călătorie (rezervare, cursă de încercare), versiunea aplicației MyCab Passenger, informații de conectare, datele de localizare GPS la momentul rezervării și la sfârșitul călătoriei sau, după caz, locațiile de preluare și destinație, ID-ul dispozitivului (identificatorul dispozitivului), GAID (Google Advertising Identifier), adresa IP și datele de utilizare (frecvența de utilizare, informații referitoare la descărcarea aplicației MyCab Passenger, statutul înregistrării sau al Călătoriilor), limba, fusul orar și orașul.

Dacă nu doriți să primiți știrile și oferte personalizate menționate mai sus, puteți – la fel de ușor precum ați consimțit – să vă retrageți consimțământul prin activarea comutării corespunzătoare. Desigur, ne puteți contacta și prin e-mail la info@mycab.io sau trimiteți o scrisoare fără formă către M&M Express SRL la Calea București nr. 102/C, Brașov.

Vă rugăm să rețineți faptul că retragerea și modificările ulterioare sunt valabile numai pentru viitor și vor fi eficiente sau, după cum este posibil, puse în aplicare în cel mult 48 de ore de la retragere. Aceasta este din motive de natură tehnică, care nu permit implementarea mai rapidă.

3.6.2 Publicitate directă pentru clienții existenți

Dacă, în legătură cu prestarea serviciilor noastre de procurare, am primit adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon mobil și ați finalizat cel puțin o Călătorie pe care am procurat-o, le vom folosi exclusiv pentru publicitatea directă proprie a produselor proprii. și servicii prin poștă electronică (e-mail, SMS și MMS), dacă ați fost de acord cu această prelucrare., În acest scop, în temeiul art. 6 (1) a) GDPR, prelucrăm următoarele date: adresa de e-mail și numărul de telefon mobil. Vă puteți dezabona de la publicitate directă în orice moment cu efect pentru viitor, făcând clic pe linkul corespunzător dintr-un e-mail relevant (de exemplu, pentru a vă dezabona la un buletin de știri) sau prin contact prin SMS. Publicitatea directă trimisă de noi nu este personalizată. Vă rugăm să țineți cont de faptul că obiecția și modificările necesare sunt valabile doar pentru viitor și vor fi eficiente sau, după caz, puse în aplicare în cel mult 48 de ore de la retragere. Aceasta este din motive de natură tehnică, care nu permit implementarea mai rapidă.

3.6.3 GMAIL

Pentru trimiterea de e-mailuri de știri, facturi și oferte, folosim furnizorul de servicii „GMAIL”, care este operat de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA .

Prin această legătură, informațiile pe care le-ați furnizat Google (prenumele și numele, adresa de e-mail și poza de profil) vor deveni vizibile pentru noi. Prelucrarea acestor date de către noi va avea loc în conformitate cu determinările din această politică de confidențialitate.

Mai multe informații privind conectarea și înregistrarea prin Google și cu privire la setările de confidențialitate ale Google pot fi găsite în politica de confidențialitate și în condițiile de utilizare ale Google la https://policies.google.com/privacy?hl=de .

3.6.4 Facebook Custom Audiences

Pentru a putea afișa reclame direcționate individual despre serviciile noastre în rețeaua de socializare Facebook, un serviciu al Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda și pe site-urile partenere Facebook, lucrăm cu Facebook Custom Audiences. Facem acest lucru astfel încât reclamele (de exemplu, bannere) să poată fi adaptate exact la nevoile posibile ale clientului. La baza acestui lucru se află un proces de marcare. În acest context, așa-numitul identificator de publicitate (IDFA sau GAID) de pe dispozitivul utilizatorului final al clientului (de exemplu, smartphone) este trimis automat sau manual, folosind un furnizor de servicii selectat de MyCab către Facebook printr-o anumită interfață. Identificatorii de publicitate sunt numere de identificare individuale, dar nu personalizate și nu sunt permanente pentru un anumit dispozitiv de utilizator final furnizat de iOS sau, după caz, de Android. Puteți preveni transmiterea identificatorilor de publicitate dacă, în iOS la „Setări” – „Protecția datelor” – „Publicitate”, selectați opțiunea „Fără urmărire publicitară” sau, după cum se poate, pentru Android, la „Setări” – „Google” – „Publicitate” selectați opțiunea „dezactivați publicitatea personalizată”. În plus, aveți opțiunea de a șterge identificatorul de publicitate în orice moment din setările dispozitivului (iOS: „Resetare Ad-ID”; Android: „Resetare – ID-ul Publicitate “). Apoi, va fi generat un nou număr de identificare pentru dispozitivul dvs. care nu va fi agregat cu datele obținute anterior pentru dispozitivul dvs. După transmiterea identificatorilor de publicitate, MyCab va pregăti o listă de clienți care au efectuat anumite acțiuni folosind aplicația MyCab Passenger. În acest context, anumite acțiuni predefinite pot fi selectate (de exemplu, instalarea aplicației MyCab Passenger în ultimele 30 de zile). Facebook compară identificatorul de publicitate al clientului cu identificatorul de publicitate al persoanelor cu profil Facebook, definește anumite grupuri (de exemplu, Grupul 1: Instalare în ultimele 30 de zile) și apoi afișează anunțuri adecvate pentru acest grup. De asemenea, Facebook poate utiliza datele pentru a selecta alți utilizatori Facebook ale căror comportamente statistice sunt similare cu cele ale clienților noștri sau ale utilizatorilor de aplicații (așa numitele gemeni statistici, numite Lookalike Audience de Facebook). În acest fel, publicitatea noastră poate ajunge la persoane care nu utilizează încă serviciile noastre, dar care, cu o probabilitate ridicată, ar fi interesate să facă acest lucru. Clienții care nu sunt, în același timp, utilizatori Facebook, nu pot fi însă comparați de Facebook și nu li se arată nici o reclamă. În plus, condiționat de acordul dvs., vă putem transmite manual adresa dvs. de e-mail într-o formă criptată către Facebook (așa-numita procedură hash). Facebook apoi compară dacă adresa de e-mail transmisă corespunde cu clienții Facebook existenți. Dacă există o corespondență, atunci acestor grupuri țintă le vor fi afișate reclame / campanii vizate de către MyCab pe Facebook sau pe site-urile web partenere ale Facebook. În legătură cu Facebook Custom Audiences, prelucrăm următoarele date în conformitate cu art. 6 (1) a) GDPR: identificator web (IDFA pentru Apple sau GAID pentru Google) și adresa de e-mail.

Dacă nu mai doriți ca datele dvs. să fie prelucrate în legătură cu Facebook Custom Audiences, puteți – la fel de ușor ca atunci când ați dat consimțământul – să vă retrageți consimțământul în „Setările de protecție a datelor” din aplicația MyCab Passenger * (în opțiunea „Profil”) prin oprirea comutării referitoare la „Publicitate personalizată”. Desigur, ne puteți trimite și un e-mail la info@mycab.io sau trimiteți o scrisoare fără formă către M&M Express SRL, Calea București nr. 102/C, Brașov, România.

Vă rugăm să rețineți faptul că retragerea și, ulterior, modificările care urmează sunt valabile pentru viitor și vor fi eficiente sau, după caz, puse în aplicare în cel mult 48 de ore de la retragere. Aceasta este din motive de natură tehnică, care nu permit implementarea mai rapidă.

3.7 Studii și Sondaje

Dacă ați consimțit în cursul procesului de înregistrare sau, mai târziu, în profilul aplicației MyCab Passenger, sub „Protecția datelor”, să primiți studii și sondaje și ați activat comutarea corespunzătoare, după o călătorie sau la un altul. moment, vă vom contacta după o călătorie sau la un alt moment în contextul studiilor și sondajelor personalizate (trimise doar la dvs. și pe baza unei analize a frecvenței de utilizare a aplicației MyCab Passenger) trimise prin poștă electronică (e-mail, SMS, MMS) sau în alt mod electronic (mesaje în aplicație, mesaje push) și solicitați participarea dvs. În legătură cu aceasta, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 (1) a) GDPR:

Numele și prenumele, ID-ul pasagerului, adresa de e-mail, adresa dereședință și / sau comercială (intrare opțională), numărul de telefon mobil, poza de profil (introducere opțională), metoda de plată, data înregistrării, setarea de limbă, profilul aplicației MyCab Passenger ( client comercial sau privat), tipul Călătoriei (rezervare, cursă de încercare), versiunea aplicației MyCab Passenger, detalii de autentificare (numele utilizatorului), coordonatele GPS în momentul rezervării și la sfârșitul călătoriei și datele de utilizare (frecvența de utilizare, informații despre descărcarea aplicației MyCab Passenger starea înregistrării sau a călătoriei), data înregistrării, data ultimei autentificări, jetoane push, starea pasagerului, suma valorii voucher-ului răscumpărat, numărul total de vouchere răscumpărate, suma valorii voucher-ului la înregistrare, numărul total de vouchere active, numărul total de șoferi preferați, numărul de curse cu șoferul preferat, adresa de lucru în înregistrare (da / nu), adresa de domiciliu în înregistrare (da / nu), valoarea brută a mărfii, numărul total de curse, numărul călătoriilor anulate, rata evaluăriilor călătoriei, evaluări, carte de credit de afaceri la înregistrare (da / nu), adresa facturii la înregistrare (da / nu), preferința valorii bacșișului.

Dacă nu doriți să fiți contactat în acest sens, puteți – la fel de ușor ca atunci când v-ați dat consimțământul – să vă declarați retragerea prin activarea comutării anterioare. Desigur, ne puteți contacta și prin e-mail la info@mycab.io sau trimiteți o scrisoare fără formă către M&M Express SRL, Calea București nr. 102/C, Brașov, România.

Vă rugăm să rețineți faptul că revocarea și modificările ulterioare sunt valabile doar pentru viitor și vor fi eficiente sau, după caz, puse în aplicare în cel mult 48 de ore de la revocare. Aceasta este din motive de natură tehnică, care nu permit implementarea mai rapidă.

3.8 Programe partener, parteneriate

Dacă doriți să strângeți kilometri de la partenerii noștri de programe pliante, folosind funcția Pay By App (în măsura în care este disponibilă), avem nevoie de numărul dvs. de program respectiv (de exemplu, numărul kilometri și mai multe). Transmitem partenerilor noștri numărul programului menționat de dvs., precum și prenumele, numele și valoarea tarifului, astfel încât punctele bonus / kilometrii din programul respectiv să poată fi creditate. Transmiterea acestor date se realizează pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu art. 6 (1) a) GDPR.

4 Schimb de date în cadrul grupului

În vederea administrării interne și a standardizării, ar putea avea loc un transfer de date personale ale șoferilor sau ale pasagerilor din cadrul grupului MyCab. Baza legală pentru aceste măsuri este interesul nostru legitim pentru o gestionare eficientă a companiei, conform art. 6 (1) f) din GDPR, dar a se vedea, de asemenea, și considerentul 48 din GDPR.

5 Procesator și prelucrare în țări din afara Spațiului Economic European

În parte, ne angajăm ca furnizorii de servicii externi să proceseze datele dvs. (de exemplu, depanare, creare de mesaje). În acest scop, este necesar ca noi să transmitem datele dvs. cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii externi pentru un scop specificat (limitat la scopul în cauză). Am selectat cu atenție furnizorii de servicii și i-am angajat în scris. Sunt obligați de instrucțiunile noastre și am obținut informații despre măsurile lor tehnice și organizatorice pentru prelucrarea securizată a datelor cu caracter personal. De asemenea, solicităm furnizorilor noștri de servicii să respecte normele aplicabile de protecție a datelor. Lucrăm cu furnizori de servicii din UE și țări străine de SEE. Am încheiat un acord de prelucrare a datelor cu furnizorii noștri de servicii externi, în conformitate cu art. 28 (3) GDPR, în măsura în care acest lucru este necesar în scop contractual. Transferul către furnizorii de servicii din afara Spațiului Economic European are loc în mod corespunzător pe baza deciziilor Comisiei Europene în temeiul art. 45 GDPR (de exemplu, scutul de confidențialitate) sau pe baza clauzelor contractuale standard ale UE.

Stocăm toate datele noastre la un furnizor de servicii cloud din UE sau în infrastructuri și sisteme IT (computere angajați) din unitățile noastre din UE.

Nu vindem date cu caracter personal către terți.

Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a dezvălui informații despre dvs. dacă avem obligația legală de a face acest lucru sau dacă ni se solicită să le predăm de către organele administrative sau de aplicare a legii (de exemplu, poliție sau procurori).

6 Drepturile dumneavoastră

Dacă datele cu caracter personal care vă aparțin sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi vis-a-vis de MyCab:

Puteți obține, în orice moment, gratuit, informații cu privire la întinderea, originea și destinatarul datelor păstrate, precum și scopul păstrării (Art. 15 GDPR). În orice moment, puteți solicita corectarea datelor incorecte (art. 16 GDPR). În plus, aveți posibilitatea de a primi date cu caracter personal legate de dvs. întrun format structurat, comun și care poate fi citit automat (art. 20 GDPR).

Vă puteți opune utilizării datelor dvs. cu caracter personal pentru viitor (art. 21 GDPR).

Puteți solicita, de asemenea, o ștergere parțială sau completă (art. 17 GDPR), limitarea prelucrării sau o blocare (art. 18 GDPR) a datelor dvs. cu caracter personal. Vom examina această cerere și, dacă nu există o altă bază legală pentru prelucrarea continuă, ne vom conforma. Vă vom informa cu privire la rezultat.

Indiferent de orice alt remediu legal administrativ sau judiciar, aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi la o autoritate de protecție a datelor.

Toate cererile de informații, întrebările, revocările consimțământului, obiecțiile sau alte probleme referitoare la protecția datelor pot fi, de asemenea, trimise prin e-mail la info@mycab.io sau la adresa indicată în introducere.

7 Securitatea Datelor

Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea datelor, în special pentru a vă proteja Datele cu caracter personal împotriva accesului terților, precum și a modificării, pierderii sau distrugerii accidentale sau intenționate. Astfel de măsuri sunt revizuite periodic și adaptate în conformitate cu stadiul tehnicii. Transferul datelor dvs. cu caracter personal de pe dispozitivul dvs. de utilizator final (de exemplu, smartphone-ul) către noi este întotdeauna criptat. MyCab este certificată PCI DSS (Standard de securitate a datelor privind industria card-urilor de plată).

8 Perioada de Stocare

Datele furnizate de către dvs. către noi sunt stocate numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului respectiv pentru care v-ați transmis datele sau în măsura în care acestea sunt necesare pentru respectarea cerințelor legale sau oficiale. Datele cu caracter personal sunt anonimizate de noi, în principiu, după trei ani, cu excepția cazului în care avem un interes legitim pentru o perioadă mai lungă de stocare (de exemplu, cerințe de evidență). Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că detaliile cu privire la fiecare călătorie efectuată prin intermediul aplicației MyCab se vor păstra cel puțin 5 ani, în conformitate cu legea. Datele financiare pot fi stocate o perioadă mai lungă de timp în conformitate cu legea, și anume pentru cel puțin 10 ani în scopuri financiare și fiscale.

9 Actualizări și modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în viitor. În cazul în care schimbăm politica de confidențialitate, vă vom informa cu privire la aceste modificări în timp util și vă vom oferi posibilitatea de a consimți sau respinge.

 

 

 

politica cond